Viktigt meddelande gällande e-tjänsten Provisum ställföreträdare inför 1 juni 2023

Publicerad:

Den 1 juni kommer er möjlighet att redigera det utgående saldot för konton under fliken kontot som förvaltas av ställföreträdare att låsas. Det innebär att det utgående saldot på konton under den fliken alltid räknas fram genom det ingående saldot plus inkomster minus utgifter.

Ni bör kunna ha som utgångspunkt att om ni inte har en differens så behöver det inte åtgärdas något men det kan så klart vara bra att kasta ett extra öga ändå. För de ställföreträdare som har lämnat in årsräkning för 2022 i systemet och sedan hämtat ingående värde så är värdena korrekta.

Ni som har påbörjat löpande räkenskaper för 2023 behöver logga in och kontrollera de utgående saldona under sammanställningen så att de utgående saldona stämmer överens med saldot på kontona efter den sista transaktionen som ni har matat in i e tjänsten. För att ni ska se vilka transaktioner ni har matat in så ser ni detta under fliken löpande.