Redovisning

Utbildning som riktar sig till gode män och förvaltare inom Höglandets överförmyndarverksamhet som nyligen har påbörjat ett uppdrag. Det kan också vara så att du behöver en repetition eller att du vill bli god man och därför vill veta mer.

Kontakta överförmyndarverksamheten så skickar vi en länk till dig via e-post.