Nyttiga länkar

Här hittar du länkar till andra myndigheter och föreningars webbsidor där du hittar information som du kan ha användning av i ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

Skatteverket

Deklarationsombud

För att kunna lämna inkomstdeklaration åt din huvudman behöver du som god man eller förvaltare bli deklarationsombud. På Skatteverkets webbsida hittar du mer information.

Skatteverket - Anlita ett ombud om du är privatperson

Skatteverket - Ansökan deklarationsombud

Arbetsgivardeklaration

Om huvudmannen betalar ditt arvode innebär det att det är huvudmannen som skatterättsligt är din arbetsgivare. Du ska redovisa och betala arbetsgivaravgifter för huvudmannens räkning på den ersättning som huvudmannen betalar ut till dig. Detsamma gäller ersättning som huvudmannen eventuellt betalar ut till andra.

Skatteverket - Information till god man och förvaltare

Skatteverket - blankett förenklad arbetsgivardeklaration

Särskild postadress

Om huvudmannen vill att du ska ta hand om posten kan du anmäla din adress som särskild postadress till Skatteverket.

Skatteverket - Särskild postadress

Försäkringskassan

Försäkringskassan har samlat information som är bra för dig som är god man eller förvaltare att känna till. Här får du veta mer om vilka e-tjänster som finns för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare. Du hittar även information om till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning, merkostnadsersättning eller assistansersättning.

Försäkringskassan - Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Svenska Bankföreningen

Hantering av tillgångar för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

Svenska Bankföreningen - Bankärenden för annans räkning

Pensionsmyndigheten

Här hittar du mer information om hur du kan hämta ut årliga inkomstuppgifter till årsräkningen och hur du ansöker om bostadstllägg.

Pensionsmyndigheten - Årliga inkomstuppgifter

Pensionsmyndigheten - Så fungerar bostadstillägg

Konsumentverket

Här hittar du allmän information om privatekonomi som kan vara bra när du hjälper huvudmannen att upprätta en budget. Här kan du hitta en hel del tips och
råd om exempelvis mat, bostad, bil, försäkringar och lån.

Konsumentverket - Koll på pengarna

Rollkoll

Rollkoll – ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer riktar sig till dig som vill veta mer om uppdraget som god man/förvaltare och
rollfördelningen mellan dem och anhöriga till huvudmannen, kontaktpersoner enligt LSS och SoL, personliga assistenter och personal på boenden.

Rollkoll - ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer

Rollkoll - vad gör en god man är ett material som riktar sig till den som är i behov av eller har god man som förklarar bland annat vad det innebär att ha god man.

Rollkoll - vad gör en god man?

Godmansföreningar

Det finns ideella föreningar där du som god man eller förvaltare kan bli medlem och bland annat utbyta erfarenheter, få stöd, information via nyhetsbrev och informationsträffar.

Höglandets god man- och förvaltarförening

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare

Budget- och skuldrådgivning

Hos budget- och skuldrådgivningen kan kommuninvånare i alla åldrar få hjälp med att planera sin ekonomi, hantera skulder och att ansöka om skuldsanering.

Kommunen erbjuder budget- och skuldrådgivning via Konsument Höglandet till invånare och företagare i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommun.

Konsument Höglandet