Om webbplatsen overformyndare.­hoglandet.se

Höglandets överförmyndar­verksamhets webbplats ska ge dig service och vara en hjälp för dig som vill bli eller är god man eller förvaltare. Det ska vara enkelt för dig att få hjälp eller att hitta information.

Många sidor har det vi kallar plusboxar, eller accordions. De använder vi för att du lätt ska få en överblick över innehållet på sidan och snabbt komma till den information du är intresserad av att läsa mer om.

Sidorna följer överförmyndarverksamhetens grafiska profil samt övriga riktlinjer som underlättar för dig att använda webbplatsen och känna förtroende för den. Vi har anpassat webbplatsen efter de krav på tillgänglighet vi rekommenderas att följa.

Det finns knappt några bilder på vår webbplats. Vi har istället fokuserat på informationen och servicen. Bilder kan dessutom medföra längre laddningstider och mycket mer scrollning via till exempel en mobil.

Sök på webbplatsen

Skriv in det du letar efter så kommer du till en sida där resultatet visas. Får du många träffar kan du välja att filtrera sökresultatet på kategori eller senast ändrat.

Vill du söka dokument eller personal hittar du dessa sökningar under sökträffarna.

Upphovsrätt

Vår webbplats innehåller bilder som är upphovsrättsligt skyddade och de får inte användas utan tillstånd från oss.

Ansvarsförklaring

Höglandets överförmyndar­verksamhet använder i stor utsträckning digitala kommunika­tions­kanaler. Vi strävar efter korrekt och aktuell information. Vi försöker också så långt som möjligt undvika tekniska störningar. Fel som uppstår åtgärdar vi så fort som möjligt.

Höglandets överförmyndar­verksamhet ansvarar inte för material som otillbörligen blivit ändrat eller förvanskat på vår webbplats.

Höglandets överförmyndar­verksamhet tar inget ansvar för innehåll som vi länkar till och som ligger på någon annans webbplats.

Arkivering

All information som Höglandets överförmyndar­verksamhet publicerar på webbplatsen är offentlig och allmän handling. Rutiner för vad som gäller för gallring och arkivering finns i respektive styrelses och nämnds informations­hanterings­plan.

Webbläsare

Höglandets överförmyndar­verksamhetens webbplatser fungerar bäst i moderna webbläsare. Det är till exempel de senaste versionerna av Firefox eller Google Chrome.

Mozilla Firefox

Google Chrome

Dina synpunkter är välkomna

Vi arbetar löpande med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter på webbplatsen kontakta oss och tala om vad du tycker.

Kontakta oss