Nyhetsbrev och aktuell information

Här hittar du nyheter och information från Höglandets överförmyndarverksamhet.

 • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
 • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
 • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
 • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
 • Vi på Höglandets överförmyndarerksamhet fortsätter med våra uppskattade digitala utbildningar ...
 • Försäkringskassan erbjuder från och med januari 2022 möjlighet för dig som ställföreträdare at...
 • Från och med 18 juni 2021 är alla myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om det finn...
 • Höglandets överförmyndarverksamhet söker just nu dig som vill engagera dig som god man för någ...
 • Höglandets överförmyndarverksamhet lanserar ny e-tjänst för anmälan om behov av god man eller ...
 • Har du frågor kopplade till överförmyndarverksamheten? Under våren 2022 har vi jobbat med tre ...
 • Under perioden mars till oktober granskar överförmyndarverksamheten ca 1 000 årsräkningar. Hit...
 • Pensionsmyndigheten informerar om att ändrade regler för bostadstillägg gäller från och med au...
 • Nu är det snart val till kommun, region och riksdag. Alla människor som får rösta ska ges möjl...
 • Höglandets god man- och förvaltarförening bjuder in till månadsmöte på torsdag den 29 septembe...
 • Är du ställföreträdare för en person som har assistansersättning eller merkostnadsersättning?
 • Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmy...
 • Väntar du på ditt arvodesbeslut från överförmyndarverksamheten?
 • Huvudmän kan få betala hela eller delar av arvodet Det är fler huvudmän i år än tidigare som ha...
 • Information från Höglandets överförmyndarverksamhet Kostnadsersättningen till ställföreträdare ...
 • Information från överförmyndarverksamheten Ny överförmyndarchef för Höglandets överförmyndarver...
 • Information från Höglandets överförmyndarverksamhet