Du som har god man eller förvaltare

Detta är en sida för dig som redan har en god man eller förvaltare. Ibland uppstår det frågor under tiden ett godmanskap eller förvaltarskap pågår. Om du exempelvis inte längre behöver en ställföreträdare eller av någon anledning vill byta, eller kanske behöver en förändring av ditt uppdrag kan du läsa vidare om detta här.