Om du inte längre behöver god man eller förvaltare

Detta är en sida för dig som redan har en god man eller förvaltare. Förhållanden kan förändras och ibland uppstår det frågor om förordnandet fortfarande behövs.

Det kanske är så att du inte längre behöver en god man eller förvaltare. Din hälsa kanske har förbättrats eller har förhållandena runt omkring dig förändrats så att du nu själv till exempel kan ta hand om din ekonomi.

Då kan du och din ställföreträdare prata om detta och tillsammans göra en ansökan till tingsrätten om att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra. Du kan givetvis även ansöka om detta på egen hand. Det finns ingen särskild blankett för ändamålet.

Du gör detta enklast enligt nedan:

  • Skriv ett brev till tingsrätten och skicka in det antingen via e-post eller vanlig post.
  • Ange namn och personnummer i brevet.
  • Skriv att du inte längre vill ha god man alternativt förvaltare.

Denna ansökan skickas till någon av nedanstående adresser.

Eksjö tingsrätt
Box 230
575 23 Eksjö

eksjo.tingsratt@dom.se