Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag vill bli god man eller förvaltare!

Har du ett stort samhällsengagemang? Vill du hjälpa en med­människa att bevaka sina ekonomiska och personliga intressen?

Just nu söker vi särskilt dig som vill bli god man till ensamkommande barn från Ukraina.

Nyhetsbrev & aktuell information

  • Nyhetsbrev mars 2024

    Information från överförmyndarverksamheten Ny överförmyndarchef för Höglandets överförmyndarverksamhet Rekrytering av överförmyndarchef är klar. Den 13 ...
  • Nyhetsbrev november 2023

    Information från Höglandets överförmyndarverksamhet Kostnadsersättningen till ställföreträdare höjs till 2 % av prisbasbeloppet Riktlinjen för grundarvo...
  • Nyhetsbrev oktober 2023

    Huvudmän kan få betala hela eller delar av arvodet Det är fler huvudmän i år än tidigare som har fått betala eller kommer få betala hela eller delar av...

Utvalda ämnen

Undrar du över något?

Använd våra tjänster

Bra sidor för dig som god man

Handla och dammsuga?

Vad är skillnaden?