Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag vill bli god man eller förvaltare!

Har du ett stort samhällsengagemang? Vill du hjälpa en med­människa att bevaka sina ekonomiska och personliga intressen?

Just nu söker vi särskilt dig som vill bli god man till ensamkommande barn från Ukraina.

Nyhetsbrev & aktuell information

  • Nyhetsbrev november 2023

    Information från Höglandets överförmyndarverksamhet Kostnadsersättningen till ställföreträdare höjs till 2 % av prisbasbeloppet Riktlinjen för grundarvo...
  • Nyhetsbrev oktober 2023

    Huvudmän kan få betala hela eller delar av arvodet Det är fler huvudmän i år än tidigare som har fått betala eller kommer få betala hela eller delar av...
  • 62 % av årsräkningarna granskade 1 juni

    Väntar du på ditt arvodesbeslut från överförmyndarverksamheten?

Utvalda ämnen

Undrar du över något?

Använd våra tjänster

Bra sidor för dig som god man

Handla och dammsuga?

Vad är skillnaden?