Nyhetsbrev och aktuell information

Här hittar du nyheter och information från Höglandets överförmyndarverksamhet.

Prenumerera på våra nyheter

Avsluta din prenumeration

  • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
  • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
  • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
  • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
  • Vi på Höglandets överförmyndarerksamhet fortsätter med våra uppskattade digitala utbildningar ...
  • Försäkringskassan erbjuder från och med januari 2022 möjlighet för dig som ställföreträdare at...
  • Från och med 18 juni 2021 är alla myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om det finn...
  • Höglandets överförmyndarverksamhet söker just nu dig som vill engagera dig som god man för någ...
  • Höglandets överförmyndarverksamhet lanserar ny e-tjänst för anmälan om behov av god man eller ...