Du som vill ha god man

Du som på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller med att ta tillvara dina rättigheter kan ansöka om att få en god man eller en förvaltare.