Förutsättning för att kunna få god man

Om du behöver hjälp finns några förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få en god man. Här nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa.

En grundläggande förutsättning

För att kunna få hjälp av en god man är en förutsättning att dina svårigheter orsakas av något av följande:

  • Sjukdom
  • Psykisk störning
  • Försvagat hälsotillstånd
  • Något liknande förhållande

Sjukdomar som kan ligga till grund för godmanskap är till exempel Alzheimers sjukdom, olika demenssjukdomar eller någon annan sjukdom som allvarligt påverkar din förmåga att minnas, lösa problem, förstå sammanhang, fatta beslut, använda siffror och språk med mera.

Psykisk störning kan handla om schizofreni, bipolaritet, ADHD, allvarlig depression eller autism. Vid psykisk störning är det ofta en kombination av svårigheter som totalt sett påverkar den beslutsfattande förmågan och gör att det finns skäl för godmanskap.

Försvagat hälsotillstånd kan handla om ålderdom eller ålderssjukdomar som gör att man inte klarar av att hantera räkningar och myndighetskontakter.

Liknande förhållanden kan till exempel vara missbruk av olika slag.

Samband mellan hälsotillstånd och behov

Det måste vara på grund av sjukdomen eller hälsotill­ståndet som du behöver denna hjälp. Det är med andra ord viktigt att det finns ett tydligt samband mellan ditt hälsotillstånd och ditt behov samt att det du behöver hjälp med är just sådana uppgifter som ingår i ett godmanskap.

Det innebär att om man är sjuk men ändå klarar av att betala sina räkningar och ha kontakt med myndigheter finns inte skäl för godmanskap.

Du kanske kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt

Om du kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt utses ingen ställföreträdare. Hjälpen kanske istället kan tillgodoses genom anhöriga, fullmakt, kommunens sociala verksamhet eller genom vårdpersonal.

Du kan läsa mer om olika alternativ till god man på sidan "Alternativ till god man".

Alternativ till god man och förvaltare

Samtyckeskrav

För att ett godmanskap ska kunna anordnas behövs ditt samtycke. Om du inte vill ha en god man kan tingsrätten med andra ord inte förordna en sådan för dig.

Ett undantag finns, om den enskilde inte har förmågan att samtycka till godman­skap kan tingsrätten ändå anordna ett sådant. Då behövs emellertid en medicinsk bedömning eller annan likvärdig utredning där det framgår att den enskilde "inte förstår vad saken gäller".