GDPR - Så behandlar vi personuppgifter

När du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt, använder våra formulär, självservice (e-tjänster) eller på annat sätt kontaktar oss, lagras dina personuppgifter för att överförmyndarverksamheten ska kunna behandla ditt ärende.

När du kontaktar oss via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på "skicka", ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter för att hantera ditt ärende. Om du inte samtycker till att dina uppgifter lagras ska du inte använda dessa tjänster. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det (lämnat samtycke) eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn, adress och ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighets­beteckning och telefon­nummer. Även bilder är en personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi gör med dina personuppgifter för att hantera det ärende som du har skickat till oss. En personuppgift är alltid kopplad till ett visst ärende och används aldrig i andra sammanhang. Vi sparar aldrig uppgifter längre än nödvändigt för respektive ändamål och sprider dem bara till dem som behöver ta del av dem för att lösa vår uppgift.

När registreras mina personuppgifter?

Hos överförmyndarverksamheten kan dina person­uppgifter registreras till exempel när du använder en e-tjänst, om du skickar e-post eller kontaktar oss på annat sätt. Då kan vi behöva spara och lagra dina uppgifter i våra register för att handlägga ditt ärende. Detta är exempel på tillfällen när vi behand­lar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på information från oss.

Så begär du ett registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter vi behandlar, för vilket ändamål samt få ta del av uppgifterna. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och eventuellt raderade.

Ansök om registerutdrag

Du kan skriftligt ansöka om registerutdrag genom att skicka e-post eller en ansökan på papper. Ansökan ska skickas till oss på
Adress:
Vetlanda kommun
Höglandets överförmyndarverksamhet
574 80 Vetlanda

E-post: overformyndare@vetlanda.se

Din ansökan måste vara undertecknad för att vara giltig. Ansöker du via e-post måste du skanna in eller fotografera din ansökan med underskrift.

En ansökan om registerutdrag ska innehålla:

Till vem du ansöker (nämnd/styrelse)
Vilka uppgifter som du efterfrågar
Ditt namn och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig i den kommunala verksamheten är respektive nämnd och för de kommunala bolagen dess styrelser. Kommunen har i sin tur ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att hjälpa de registrerade.

Personuppgifter och klagomål

Tycker du att verksamheten behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för klagomål. Vid frågor som gäller verksamhetens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter