Utbildning

Vi genomför utbildningar digitalt för att kunna hjälpa många.

Vi är glada över att kunna erbjuda digitala utbildningar för dig som ställföreträdare. De utbildningar som vi erbjuder är en grundutbildning och en redovisningsutbildning.

Grundutbildning - att vara god man eller förvaltare

Utbildning som riktar sig till gode män och förvaltare inom Höglandets överförmyndarverksamhet som nyligen har påbörjat ett uppdrag. Det kan också vara så att du behöver en repetition eller att du vill bli god man och därför vill veta mer.

Kontakta överförmyndarverksamheten så skickar vi en länk till dig via e-post.

Redovisning - så här fyller du i årsräkningen

Utbildning som riktar sig till gode män och förvaltare inom Höglandets överförmyndarverksamhet som nyligen har påbörjat ett uppdrag. Det kan också vara så att du behöver en repetition eller att du vill bli god man och därför vill veta mer.

Kontakta överförmyndarverksamheten så skickar vi en länk till dig via e-post.

Kontakta oss

Hur du når överförmyndar­verksamheten hittar du på sidan för våra kontakt­uppgifter.

Kontakta överförmyndarverksamheten