Utbildning

Vi genomför utbildningar digitalt och har ett antal tillfällen på olika tider för att kunna hjälpa många.

Vi är glada över att nu kunna erbjuda digitala utbildningar för dig som ställföreträdare. De utbildningar som vi erbjuder till att börja med är en grundutbildning och en redovisningsutbildning.

I dagsläget finns dessa utbildningstillfällen:

Grundutbildning - att vara god man eller förvaltare

Utbildningen riktar sig till dig som är god man eller förvaltare och både till dig som är ny i ditt uppdrag och till dig som har mer erfarenhet av uppdrag. Utbildningen passar också för dig som är intresserad av att bli god man eller förvaltare och vill sätta dig in vad uppdraget innebär.

Anmälan till utbildning - grundutbildning

Redovisning - så här fyller du i årsräkningen

Utbildningen riktar sig till dig som är god man eller förvaltare och som är ny i ditt uppdrag. Den kan också vara bra för dig som har varit god man eller förvaltare ett tag och inte tidigare gått utbildning gällande redovisning eller känner att du behöver en repetition. Utbildningen passar också för dig som är intresserad av att bli god man eller förvaltare och vill sätta dig in i vad uppdraget innebär.

Anmälan till utbildning - redovisning

I god tid före kursen får du som anmält dig ett mail med instruktioner och en länk till utbildningen som du kan ansluta till både via dator och mobiltelefon. Kurserna hålls digitalt via verktyget Teams.

Om du anmält dig och får förhinder vill vi att du meddelar oss.

Kontakta oss

Hur du når överförmyndar­verksamheten hittar du på sidan för våra kontakt­uppgifter.

Kontakta överförmyndarverksamheten