Vad gör inte god man?

Den gode mannen eller förvaltaren ska inte hjälpa dig med att utföra praktiska sysslor som exempelvis städa, handla eller sätta upp gardiner. Detta gäller oavsett vilken eller vilka utav delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som ingår i uppdraget.

Nedan följer några exempel med information om vem som istället kan utföra den typen av uppgifter. Att ansöka om dessa insatser, om de behövs, är däremot den gode mannens uppgift.

Exempel på uppgifter

Hämta ut medicin

Kan i stället utföras av anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner och liknande uppgifter

Kan i stället utföras av anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Promenera, gå på bio, fika, delta i föreningsverksamhet

Kan i stället utföras av anhöriga, kontaktperson, ledsagare eller personlig assistent.

Påminna om möten, motivera att söka jobb

Kan i stället utföras av anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Följa med till läkare

Kan i stället utföras av anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent. Även ledsagare kan i vissa fall följa med till läkare.

Handla

Kan i stället utföras av anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Skjutsa till aktivitet

Kan i stället utföras av anhöriga, färdtjänst eller personlig assistent.

Klä på, hjälpa till med att äta, sköta hygien

Kan i stället utföras av anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.