Vad kostar det att ha god man?

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och därför kostar det pengar att få hjälp av en god man eller förvaltare. Detta arvode betalas ut till ställföreträdaren en gång per år.

Huvudregel

Huvudregeln är att du som huvudman själv står för den gode mannens eller förvaltarens arvode och ersättning. Detta gäller om dina tillgångar överstiger 2 gånger prisbas­beloppet, 96 600 kronor för år 2022, eller att dina skattepliktiga inkomster överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet, 127 995 kronor för år 2022.

Arvodesbeslut

Överförmyndaren fattar varje år ett arvodesbeslut baserat på ett arvodesreglemente som beslutats av överförmyndarnämnden. Arvodesreglementet baseras i sin tur på riktlinjer från Sveriges Kommuner och Regioner, även förkortat SKR. Storleken på arvodet varierar beroende på uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Ett “normalarvode” ligger oftast någonstans i intervallet mellan 10 000 – 15 000 kronor per år.

Om du har hjälp med alla tre delarna; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, så har ställföreträdaren i regel rätt till ett högre arvode. Än om du har hjälp med endast en eller två delar.

Det går inte på förhand att säga hur stort ett arvode kommer att bli, men någon slags tumregel kan ändå vara att det kostar ungefär 1 000 kronor per månad.