Utlämnande av handling

Du som har god man eller förvaltare och dina närmast anhöriga har rätt att se vad som finns i din akt hos överförmyndaren. För att ta del av handlingar hör du av dig till överförmyndarverksamheten.

Kontakta oss

Hur du når överförmyndar­verksamheten hittar du på sidan för våra kontakt­uppgifter.

Kontakta överförmyndarverksamheten