Byte av god man eller förvaltare

Det kan uppstå situationer då ett byte av god man eller förvaltare behöver göras. Om du befinner dig i en sådan situation kontaktar du överförmyndar­verk­sam­­­heten.

Det kan finnas olika orsaker till detta och överförmyndaren utreder om du har möjlighet att få en annan ställföreträdare. Både godmanskap och förvaltarskap bygger på samarbete och det är viktigt att du som huvudman och ställföreträdaren aktivt verkar för att det ska fungera er emellan.

Om din gode man eller förvaltare inte längre vill vara ställföreträdare får du en ny.

I sällsynta fall kan gode män och förvaltare missköta sina uppdrag och då byts de ut.

Om du har klagomål på din ställföreträdare ska du helst lämna in dem skriftligt till överförmyndaren som då utreder detta och därefter tar ställning till om en förändring behöver ske.

Kontakta överförmyndarverksamheten