Utbildning för god man och förvaltare

Höglandets överförmyndarverksamhet tillhandahåller två utbildningar för dig som är god man eller förvaltare. Utbildningarna är digitala och du kan delta hemifrån via internet.

Grundutbildning

Grundutbildningen ger dig bred kunskap om vad uppdraget innebär och vilka lagregler som är relevanta för dig som god man eller förvaltare att hålla koll på. Även om du känner att du har den kunskap som behövs kan det vara bra att delta för att ta del av nyheter.

Utbildning i redovisning

Den andra utbildningen är specifikt inriktad på hur du går till väga för att upprätta en årsredovisning, förteckning eller sluträkning och innehåller även tips som underlättar för dig när du sköter huvudmannens ekonomi.

Kontakta oss på överförmyndarverksamheten så skickar vi utbildningslänk till dig via e-post.

Utbildning