Introduktionsutbildning

Höglandets överförmyndarverksamhet tillhandahåller två utbildningar för dig som är intresserad av att bli god man eller redan fått ett uppdrag. Utbildningarna är digitala och du kan delta hemifrån via mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Den ena utbildningen ger dig bred kunskap om vad uppdraget innebär och lagregler som är relevanta för dig som god man och förvaltare.

Den andra utbildningen är specifikt inriktad på hur man går till väga för att upprätta en årsredovisning och lite tips om hur man kan göra det lättare.

Du kan anmäla dig till någon av våra utbildningar eller hålla dig uppdaterad kring när vi håller utbildningar via länken nedan.

Utbildning