Ställföreträdare berättar

Om du är ställföreträdare idag vill vi gärna höra om dina upplevelser kring att vara ställföreträdare. Varför gick du in i rollen som god man eller förvaltare? Vad skulle du vilja säga till den som kanske funderar på att bli ställföreträ­da­re?

Berätta gärna i ett e-postmeddelande om dina upplevelser och erfarenheter. Överförmyndaren anpassar till sidans förutsättningar och publicerar sedan efter ditt godkännande. Dina erfarenheter av att hjälpa en medmänniska genom godmanskap eller förvaltarskap kan vara till stor nytta för blivande ställföreträdare.