Vad gör du inte som god man?

Som god man eller förvaltare ska du inte utföra praktiska sysslor som att städa, handla eller sätta upp gardiner. Detta gäller oavsett vilken eller vilka av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som ingår i ditt uppdrag.

Nedan följer några exempel med information om vem som istället kan utföra den typen av uppgifter. Att ansöka om dessa insatser, om de behövs, är däremot den gode mannens uppgift.

Uppgifter du som god man inte ska göra

Insatserna ingår alltså inte i uppdraget även om det inte finns någon annan som god man kan hitta för att hjälpa till i dessa situationer. Man har rätten att hjälpa huvud­mannen på ideell basis, men som god man har man inte rätt till arvode för dessa åtgärder.

Hämta ut mediciner

Kan istället utföras av anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner och liknande uppgifter

Kan istället utföras av anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Promenera, gå på bio, fika, delta i föreningsverksamhet

Kan istället utföras av anhöriga, kontaktperson, ledsagare eller personlig assistent.

Påminna om möten, motivera att söka jobb

Kan istället utföras av anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Följa med till läkare

Kan istället utföras av anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent. Även ledsagare kan i vissa fall följa med till läkare.

Handla

Kan istället utföras av anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Skjutsa till aktivitet

Kan istället utföras av anhöriga, färdtjänst eller personlig assistent.

Klä på, hjälpa till med att äta, sköta hygien

Kan istället utföras av anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Strikt personliga frågor

Förutom det som inte ingår i uppdraget enligt ovan finns det saker som god man inte får göra. Detta gäller strikt personliga frågor och handlingar. En god man får inte bestämma vem huvudmannen umgås med eller försöka styra över det. En god man får heller inte fatta beslut i medicinska frågor eller använda en huvudmans bankdosa eller ID-handlingar. Man får med andra ord inte använda huvudmannens privata bankdosa för att betalning av räkningar.