Vem kan bli god man eller förvaltare

Lagens krav på en god man eller förvaltare är att man är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Utöver det ska du vara myndig och själv inte stå under förvaltarskap.

Det innebär bland annat att du som god man eller förvaltare inte ska ha några betalnings­anmärkningar eller ha blivit dömd för något som kan ge anledning att ifrågasätta din lämplig­het. Uppdraget förutsätter också ett ansvars­tagande och att du är en proaktiv person som tar reda på det du behöver veta för att kunna utföra uppdraget.

Överförmyndaren kontrollerar 

Kontrollerna görs för alla som vill bli ställföreträdare och görs i syfte att skydda personen som behöver hjälp. Kontroll av om man själv står under förvaltarskap görs i kommunen där du är folkbokförd.

Kontrollerna görs hos dessa instanser:

 • Polisstyrelsen
 • Socialtjänsten
 • Kronofogdemyndigheten

Kvalifikationer

Rättrådig

Att vara rättrådig innebär att vara rättvis, hederlig, oklanderlig och korrekt. Med det menas bland annat att du är en god samhälls­medborgare, en person som vet vilka lagar och regler som finns. Du ska kunna skilja på rätt och fel och agera objektivt utifrån huvud­mannen. Du är med andra ord en person att lita på.

Erfaren

Det innebär att du har god kännedom om det svenska samhällets funktioner. Du kan ta reda på vart man behöver vända sig för att tillmötesgå huvudmannens ekonomiska och juridiska rättigheter. Erfarenheten är förknippad med, men inte nödvändigtvis kopplad till, ålder. Det görs en individuell bedömning av erfarenhet utifrån huvudmannens behov och ställföreträdarens spetskompetenser vid matchning av uppdrag. Den erfarenhet som saknas kan också tillgodoses genom ett proaktivt förhållningssätt.

I övrigt lämplig

Följande kvalifikationer bör du som ställföreträdare också ha för att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt:

 • Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
 • Ha kunskaper i vardags­ekonomi och vardags­juridik
 • Ha förmågan att engagera dig för andra och vara lyhörd för huvud­mannens behov
 • Värna om huvud­mannens integritet
 • Uppträda på ett korrekt och rättvist sätt
 • Ha ett bra omdöme och sunt förnuft
 • Kunna hålla god ordning
 • Alltid agera utifrån vad som är bäst för huvud­mannen

Det kan även uppstå situationer där du som god man inte har rätten att före­träda din huvud­man och en separat god man tillfälligt behöver förordnas. Det kan till exempel handla om jäv­situationer där du och huvud­mannen har del i samma döds­bo eller om du driver egen firma eller på annat sätt funderar över interna ekonomiska eller juridiska uppgörelser med huvud­mannen. I dessa fall har du inte rätten att företräda huvudmannen då det blir ett jäv­förhållande.

Att bli god man eller förvaltare som anhörig

Är du anhörig och vill bli god man eller förvaltare gäller samma kriterier, men du behöver inte lämna in en intresse­anmälan. På ansöknings­blanketten om god man eller förvaltare kan man lämna ett förslag på en person som huvud­mannen skulle vilja ha som ställ­företrädare. Det är viktigt att hålla isär rollen som anhörig och rollen som ställ­företrädare. Samman­blandning av ekonomi får inte ske när man är ställ­företrädare. Du får exempelvis inte lägga ut för kostnader och sedan ta de pengarna från huvudmannens konto.