Om överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Samverkan

Kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd.

Överförmyndarnämnden består av en ledamot och en ersättare från varje samverkanskommun. Överförmyndarnämnden sammanträder en gång per månad med undantag för juli. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Du hittar information om Höglandets överförmyndarnämnd, sammanträdesdatum, ärendelista och protokoll på Vetlanda kommuns webbplats.

Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7A i Vetlanda.