Överklaga beslut

En ansökan ställd till överförmyndaren och som fått avslag går vanligtvis att överklaga. Om du till exempel är missnöjd över ett beslut som vi har tagit angående en ansökan av någon form som godmanskap, arvode eller liknande, så kan du överklaga det beslutet.

Ställföreträdaren kan hjälpa sin huvudman att överklaga ett beslut från överförmyndaren som rör huvud­mannen. Ställföre­trädaren kan också över­klaga sådant som rör hen själv, som till exempel arvodes­beslut.

Vart skickas överklagan?

Överförmyndarens beslut överklagas till tings­rätten, men ska skickas in till överförmyndaren.

Tingsrättens beslut överklagas till hovrätten, men ska skickas in till tingsrätten.

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

Överklagan måste vara inkommen till myndig­heten senast tre veckor från det att beslutet togs emot.

Vad ska finnas med i överklagan?

Det viktigaste är att du i överklagan argumenterar för varför du anser att myndigheten har fattat ett felaktigt beslut. Skriv även vilken akt eller vilket målnummer det gäller.

För att hovrätten ska ta upp en överklagan krävs ett prövningstillstånd. Det innebär att man behöver argumentera för varför hovrätten ska ge prövningstillstånd, som att det vore av intresse för rätts­tillämpningen att målet tas upp eller att överförmyndarens beslut är uppenbart fel.