Viktigt meddelande från Höglandets överförmyndarverksamhet gällande e-tjänsten Provisum Ställföreträdare

Publicerad:

Vi har som ni säkert har märkt upplevt problem med notifieringar i e-tjänsten Provisum Ställföreträdare. För att minska frustrationen så har leverantören stängt av notifieringarna under tiden de felsöker varför de inte fungerar korrekt. Det kan vara bra att ni ställföreträdare loggar in och tittar om ni har meddelanden. Vår förhoppning är att leverantören snabbt, men hållbart, ska hitta en lösning på problemen.

Text