Nyhetsbrev nr 1 - januari 2021

Publicerad:

Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp aktuella ämnen som berör dig som ställföreträdare.

Påminnelse om utbildningar

Det är ett stort intresse för de digitala utbildningar som vi erbjuder under januari och februari. Passa på
att delta du också! Du anmäler dig på vår webbsida:
https://kommun.vetlanda.se/utbildningoverformyndare

Vi erbjuder två utbildningar; en grundutbildning och en redovisningsutbildning. Båda utbildningarna
hålls vid flera tillfällen för att öka möjligheterna att alla som är intresserade ska hitta ett tillfälle som
passar. Du väljer det tillfälle som passar dig bäst. I god tid före utbildningen får du som anmält dig e-post
med instruktioner och en länk till utbildningen, som du kan använda för att ansluta via dator eller
mobiltelefon. Utbildningarna hålls digitalt via verktyget Teams.

Redovisning - så här fyller du i årsräkningen
måndag 25/1 kl. 15-17
torsdag 28/1 kl. 18-20
onsdag 3/2 kl. 13-15

Grundutbildning – att vara god man/förvaltare
torsdag 11/2 kl. 18-20
tisdag 16/2 kl. 13-15

Covid -19 vaccin

Vaccination mot covid-19 har nu påbörjats. Överförmyndarverksamheten vill informera om att du som
god man eller förvaltare inte är behörig att ta beslut kring vaccination åt din huvudman, utan att
vårdpersonal får ta ställning i det enskilda fallet. Det har kommit till överförmyndarnämndens
kännedom att det på regionens blankett för medgivande av vaccination tidigare funnits en ruta där
vårdpersonal kunde kryssa i om man hade inhämtat godkännande av vaccination från god man.
Regionens blankett är nu uppdaterad och alternativet inhämtande av godkännande från god man har
tagits bort på blanketten.

Överförmyndarspärrat konto

Alla konton utom det transaktionskonto som du som ställföreträdare använder ska vara
överförmyndarspärrade. Det har dock visat sig att det hos vissa banker inte är möjligt att ha
överförmyndarspärr på huvudmannens egnamedelskonto om det finns ett kort kopplat till kontot. Du
som ställföreträdaren ska, om det inte går att överförmyndarspärra kontot, säkerställa att du inte har
dispositionsrätt till kontot utan istället en sk. ”tittabehörighet”.

Årsräkning via e-tjänst

Det gläder oss att flera av er har nyttjat möjligheten att lämna årsräkning via vår e-tjänst. Den feedback
vi fått från dem som testat tjänsten är att den är smidig och självinstruerande. Testa gärna du också!
https://sjalvservice.vetlanda.se/arsrakning

Vill du komma i kontakt med oss?

Du når oss enklast via e-post overformyndaren@vetlanda.se måndag-fredag mellan klockan 8-17.
Du kan också nå oss på telefon 0383-97172 under vår telefontid måndag-torsdag mellan klockan 9-12.
I februari kommer vi att ha utökad tillgänglighet på e-post och telefon för att svara på frågor om
ifyllande av årsräkning alla torsdagar mellan kl. 13-19.30