Rätt folkbokföring

Text

Publicerad:

Från och med 18 juni 2021 är alla myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om det finns misstanke om att uppgifter i folkbokföringen är oriktiga.

Det är viktigt att personer i Sverige är folkbokförda på den adress där dessa bor och vistas. Många rättigheter och skyldigheter som vi har som medborgare är beroende av var vi är folkbokförda. Det gäller till exempel olika bidrag, skattesats, var vi ska rösta och vilken överförmyndarverksamhet som är behörig att fatta beslut. Du som ställföreträdare kan hjälpa din huvudman så att uppgifterna i folkbokföringen är riktiga. Du hittar mer information på Skatteverkets sida om folkbokföring.