Bostadstillägg för pensionärer

Publicerad:

Pensionsmyndigheten informerar om att ändrade regler för bostadstillägg gäller från och med augusti 2022. Ändringarna innebär att ersättningen höjs för pensionärer som redan är beviljade detta tillägg och att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen.

Vem har rätt till bostadstillägg?

För att få veta om det är möjligt att få bostadstillägg görs en beräkning utifrån inkomst, bostadskostnad, familjesituation och den totala ekonomin. Pensionsmyndigheten rekommenderar att man gör en preliminär beräkning på deras webbplats för att ta reda på vem som har har rätt till bostadstillägg. Den preliminära beräkningen visar om det är aktuellt att gå vidare med att göra en ansökan eller inte. Nedan finns länkar till Pensionsmyndighetens broschyr med den viktigaste informationen om bostadstillägg och sidan där du kan göra en preliminär beräkning.

Hur görs ansökan?

Information om hur ansökan om bostadstillägg ska göras hittar du på Pensionsmyndighetens webbplats. Den som ansökan gäller eller en anhörig kan göra ansökan digitalt via Pensionsmyndighetens webbplats genom inloggning med bankid. Det finns även blankett för utskrift att tillgå på webbsidan. Som god man eller förvaltare kan du endast göra ansökan via blankett. Det är viktigt att ansökan fylls i så komplett och korrekt som möjligt. Det gör att den sökande kan få sitt beslut snabbare.

Informationsmöte och informationsfilm

Pensionsmyndigheten erbjuder digitala informationsmöten för dig som vill veta mer om bostadstillägg. De är kostnadsfria och ingen anmälan krävs. Under mötet svarar de på de vanligaste frågorna och det finns möjlighet att ställa egna frågor via en chatt. Pensionsmyndigheten har även tagit fram en informationsfilm som du hittar länk till nedan.

Har du frågor om bostadstillägg kan vända dig till Pensionsmyndigheten. Kontaktuppgifter finns på deras webbplats.