Granskning av årsräkningar för 2021

Publicerad:

Under perioden mars till oktober granskar överförmyndarverksamheten ca 1 000 årsräkningar. Hittills i år är 66% av årsräkningarna granskade och därmed återstår drygt 300 årsräkningar att granska. Samtliga årsräkningar beräknas vara granskade i oktober.

Varför tar granskningen extra lång tid i år?
Nämndens målsättning är att 95% av alla årsräkningar ska vara granskade innan 30 september. Som det ser ut nu kommer vi inte riktigt att nå den målsättningen i år och granskningen kommer därför pågå även en bit in i oktober månad. Anledningen till detta är främst:

  • Vakant tjänst. Överförmyndarverksamheten har för närvarande en vakant tjänst i verksamheten. Under tiden som rekrytering pågår av ny handläggare har vi haft stor hjälp med granskning av årsräkningar av två juriststudenter som har sommarjobbat på överförmyndarverksamheten.
  • Byte av verksamhetssystem. Detta är första granskningssäsongen med vårt nya verksamhetssystem och det tar tid för nya arbetssätt att sätta sig.
  • Antalet ärenden (utöver granskning) har ökat.
  • En stor andel årsräkningar är ofullständiga vid inlämning och kräver komplettering vilket fördröjer granskningen.

Är du en av dem som väntar på ditt arvode?
Vi ber dig ha lite extra tålamod i år. Vi ber dig avstå från att ringa eller skicka e-post och fråga om när din årsräkning blir klar. På så sätt frigörs tid för handläggarna att fokusera på granskning. Inkomna årsräkningar granskas i kronologisk ordning efter datumet då årsräkningen inkom till överförmyndarverksamheten. Om din årsräkning behöver kompletteras kommer du bli kontaktad av överförmyndarverksamheten när det är din tur.