Inför valet 2022

Publicerad:

Nu är det snart val till kommun, region och riksdag. Alla människor som får rösta ska ges möjlighet att göra det. Om ditt uppdrag som god man eller förvaltare omfattar att bevaka huvudmannens rätt ska du bevaka huvudmannens grundläggande demokratiska rättigheter. Det kan till exempel innebära att se till att din huvudman får sitt röstkort och den hjälp som denne behöver för att kunna rösta. Du som är god man eller förvaltare kan inte rösta för din huvudmans räkning.

Olika sätt att rösta

Det finns flera olika möjligheter att rösta. Nedan beskrivs de olika möjligheterna och vad du som är god man eller förvaltare behöver tänka på om din huvudman behöver hjälp vid rösttillfället.

Rösta i vallokal eller i lokal för förtidsröstning

Om din huvudman vill rösta i vallokal på valdagen kan denne göra det. Då behövs inte röstkortet men den som röstar måste kunna legitimera sig.

Om din huvudman inte kan rösta på valdagen kan denne förtidsrösta. För att kunna förtidsrösta måste huvudmannen ha med sitt röstkort och kunna legitimera sig.

Om din huvudman behöver sin ledsagarservice för att ta sig till vallokalen kan du boka det hos den ordinarie utföraren.
I vallokalen kan din huvudman få hjälp att rösta av dem som arbetar som röstmottagare. Dessa har tystnadsplikt.

Rösta med bud

Att rösta genom bud betyder att någon annan än väljaren transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. En huvudman kan behöva rösta via bud på grund av:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt

Följande personer kan vara bud:

  • väljarens make, maka eller sambo
  • väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • den som yrkesmässigt ger väljaren vård eller brukar hjälpa väljaren med personliga angelägenheter
  • anställda på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • lantbrevbärare

Budet måste ha fyllt 18 år. Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Även vittnet ska ha fyllt 18 år.

valmyndighetens webbsida kan du läsa mer om hur det går till att rösta med bud.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om din huvudman inte känner någon som kan eller vill vara bud, kan du som god man eller förvaltare vända dig till kommunen som kan ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare från kommunen kommer till väljarens hem eller boende för att ta emot en förtidsröst.