62 % av årsräkningarna granskade 1 juni

Publicerad:

Väntar du på ditt arvodesbeslut från överförmyndarverksamheten?

Överförmyndarverksamheten har varje år hög prioritering på granskning av årsräkningar under perioden 1 mars - 30 september.

Nämndens mål för granskning av årsräkningar är:
- 50 % klara innan 15 maj
- 75 % klara innan 15 juli
- 95 % klara innan 30 september

Hittills i år ligger vi väl i fas med nämndens mål för granskning och den 1 juni är över 62 % av årsräkningarna granskade. 591 årsräkningar är granskade av totalt 947 inkomna.

Vi ser att fler och fler väljer att lämna in sin årsräkning digitalt. I år var det 20 % av alla ställföreträdare som valde att skicka in årsräkningen via Provisum Ställföreträdare. Nästa år är målsättningen att fler ska vilja testa att använda detta verktyg.