Nyhetsbrev oktober 2023

Huvudmän kan få betala hela eller delar av arvodet

Det är fler huvudmän i år än tidigare som har fått betala eller kommer få betala hela eller delar av arvodet. Detta beror på att pensionen, sjukersättningen och aktivitetsersättningen har höjts under 2022 medan prisbasbeloppet inte höjdes i samma takt. Gränsen för när huvudmannen betalar arvodet höjs från 127 995 kronor till 139 125 kronor brutto. Undersök hur det ser ut i ditt eller dina uppdrag och ha en dialog med huvudmannen om att spara undan till det kommande arvodet. Vi tipsar om att undersöka möjligheten till merkostnadsersättning.

86 procent av årsräkningarna är granskade

Till och med 30 september har vi granskat 830 av 967 inkomna årsräkningar, vilket motsvarar 86 procent. Vi har därmed inte uppnått målet om att 95 procent av årsräkningarna ska vara granskade till 30 september. En anledning till långa granskningstider är att det saknas underlag när granskningen ska påbörjas och komplettering behöver ske (exempelvis kontoutdrag för samtliga konton eller kapital- och räntebesked). Vi beräknar vara klara med årets granskning 15 december. Har du fått kompletteringsinformation från oss, vänligen skicka in efterfrågade uppgifter så snart som möjligt för att vi ska komma vidare i granskningen av din årsräkning och möjliggöra ett arvodesbeslut.

Vi återkommer om utbildningsträffar inför nästa års inlämning av årsräkning. Mer information i nästa nyhetsbrev.

RFS webbutbildningar för gode män, förvaltare och huvudmän

RFS (Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare) erbjuder kostnadsfria webbutbildningar för gode män, förvaltare och huvudmän.

 • Rätt att delta – webbutbildning för gode män och förvaltare
  Utbildningen innehåller fyra kapitel med information om uppdraget och tips på hur du kan göra huvudmannen delaktig utifrån sina förutsättningar. Huvudmän, ställföreträdare och experter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Länk till utbildningen: Rätt att delta – En webbutbildning för gode män och förvaltare

 • Rätt att delta – webbutbildning för huvudmän
  Det finns också en webbutbildning om ställföreträdare som riktar sig till huvudmän. Ett tips är att gå igenom utbildningen tillsammans med den som kanske redan har eller har behov av en ställföreträdare

Länk till utbildningen: Rätt att delta – En webbutbildning för huvudmän

Behovet av gode män och förvaltare är fortsatt stort

Vi har fortsatt ett stort behov av personer som vill ta uppdrag som god man eller förvaltare. Vill du ta ytterligare uppdrag eller känner någon som skulle passa som god man eller förvaltare? Tipsa gärna om vår webbsida overformyndare.hoglandet.se. Där finns det mer information om vad uppdraget innebär samt möjlighet att göra en intresseanmälan.

Vänliga hälsningar

Höglandets överförmyndarverksamhet

 • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
 • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
 • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
 • Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp...
 • Vi på Höglandets överförmyndarerksamhet fortsätter med våra uppskattade digitala utbildningar ...
 • Försäkringskassan erbjuder från och med januari 2022 möjlighet för dig som ställföreträdare at...
 • Från och med 18 juni 2021 är alla myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om det finn...
 • Höglandets överförmyndarverksamhet söker just nu dig som vill engagera dig som god man för någ...
 • Höglandets överförmyndarverksamhet lanserar ny e-tjänst för anmälan om behov av god man eller ...
 • Har du frågor kopplade till överförmyndarverksamheten? Under våren 2022 har vi jobbat med tre ...
 • Under perioden mars till oktober granskar överförmyndarverksamheten ca 1 000 årsräkningar. Hit...
 • Pensionsmyndigheten informerar om att ändrade regler för bostadstillägg gäller från och med au...
 • Nu är det snart val till kommun, region och riksdag. Alla människor som får rösta ska ges möjl...
 • Höglandets god man- och förvaltarförening bjuder in till månadsmöte på torsdag den 29 septembe...
 • Är du ställföreträdare för en person som har assistansersättning eller merkostnadsersättning?
 • Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmy...
 • Väntar du på ditt arvodesbeslut från överförmyndarverksamheten?
 • Huvudmän kan få betala hela eller delar av arvodet Det är fler huvudmän i år än tidigare som ha...
 • Information från Höglandets överförmyndarverksamhet Kostnadsersättningen till ställföreträdare ...
 • Information från överförmyndarverksamheten Ny överförmyndarchef för Höglandets överförmyndarver...
 • Information från Höglandets överförmyndarverksamhet