Nyhetsbrev mars 2024

Publicerad:

Information från överförmyndarverksamheten

Ny överförmyndarchef för Höglandets överförmyndarverksamhet

Rekrytering av överförmyndarchef är klar. Den 13 maj 2024 börjar Ann-Charlotte Bardh-Gunnarsson som överförmyndarchef för Höglandets överförmyndarverksamhet.

Ingen telefontid 11 mars, 12 mars samt 8 april, 9 april och 11 april 2024

Den 11-12 mars och 8-13 april har Höglandets överförmyndarverksamhet granskningsdagar, vilket innebär att personalen granskar redovisningar (årsräkningar, redogörelser och sluträkningar). Vår telefontid kommer därmed vara stängd måndag 11 mars, tisdag 12 mars samt måndag 8 april, tisdag 9 april och torsdag 11 april. Vid akut ärende kontakta oss via e-post overformyndare@hoglandet.se.

Pensionsmyndigheten erbjuder digitala informationsmöten om bostadstillägg

Pensionsmyndigheten informerar om att de erbjuder digitala informationsmöten om bostadstillägg 5 mars och 12 mars 2024 klockan 16. Ingen anmälan behövs.

Länk till: Digitalt möte om bostadstillägg

Kronofogden har uppdaterat sin webbutbildning om skulder

Kronofogden tipsar om ”Dela din kunskap” - en kostnadsfri webbutbildning om skulder som nu finns i en uppdaterad version. Den nya versionen innehåller både en komprimerad och en fördjupande utbildning. I webbutbildningen ingår även samtalsverktyget ”Den goda spiralen”. Den komprimerade webbutbildningen tar cirka 35 minuter att genomföra och du behöver ingen inloggning.

Länk till utbildningen och samtalsverktyget: Dela din kunskap (kronofogden.se)

Utbildning i Sörja för person 6 maj 2024

Höglandets överförmyndarverksamhet erbjuder utbildning för ställföreträdare i Sörja för person med föreläsare Jan Wallgren, WJ Konsult måndagen den 6 maj 2024 klockan 19-21. Inbjudan med anmälan skickas ut via e-post före 5 april 2024.

Vad ska sparas och hur länge?

Under våra utbildningar för ställföreträdare i upprättande av årsräkning i början av året uppkom frågan om vilka handlingar en ställföreträdare ska spara och hur länge.

Under pågående uppdrag

  • Om huvudmannen bor på ett gruppboende eller annat boende där personal har hand om en handkassa med tillhörande kassabok/kassablad ska ställföreträdaren stämma av denna regelbundet. När årsräkningen är granskad för ett visst år kan ställföreträdaren slänga de kvitton som hör till denna handkassa för det aktuella året. Exempelvis kan kvitton från år 2023 slängas när årsräkningen för år 2023 är granskad under år 2024. Kassaboken/kassabladet ska sparas i 3 år, se vidare nedan.
  • Efter 3 år kan ställföreträdaren rensa i uppdraget/ärendet. Spara årsräkningar, kvitton/verifikationer/underlag som rör stora inköp, arv, gåvor, fastigheter med mera. Allt som hör till den löpande förvaltningen kan slängas, såsom hyresavier, elräkningar, fakturor/kvitton gällande mat, klädinköp med mera.
  • Efter 10 år kan allt utom originalhandlingarna (tillgångsförteckningar, års- och sluträkningar) förstöras (preskriptionstiden för brott är 10 år).

När uppdraget upphört

  • Spara redovisningshandlingar som rör de 3 senaste åren. Under dessa 3 år ska ställföreträdaren ha sina räkenskaper och övriga handlingar som rör förvaltningen tillgängliga för granskning. Inom den tiden har huvudmannen, dödsboet efter huvudmannen eller ny ställföreträdare rätt att stämma avgående ställföreträdare om ställföreträdaren har orsakat ekonomisk skada på grund av uppsåt eller vårdslöshet, se 12 kapitlet 14-15 §§ föräldrabalken.
  • När de 3 åren har gått ska handlingarna överlämnas till behörig mottagare. Behörig mottagare av handlingarna är huvudmannen själv, dennes dödsbo eller ny ställföreträdare, se 14 kapitlet 22-23 §§ föräldrabalken.

Behovet av gode män och förvaltare är fortsatt stort

Vi har fortsatt ett stort behov av personer som vill ta uppdrag som god man eller förvaltare. Vill du ta ytterligare uppdrag eller känner någon som skulle passa som god man eller förvaltare? Tipsa gärna om vår webbsida overformyndare.hoglandet.se. Där finns det mer information om vad uppdraget innebär samt möjlighet att göra en intresseanmälan.

Vänliga hälsningar

Höglandets överförmyndarverksamhet