Extra information - november 2021

Publicerad:

Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp aktuella ämnen som berör dig som ställföreträdare.

Byte av IT-system påverkar telefontid och handläggningstid

Överförmyndarverksamheten utvecklas och byter IT-system. Detta sker som en del av vårt nämndmål
om ökad digitalisering och kommer ge oss:

  • möjlighet till fler e-tjänster för ställföreträdare i programmet Valter (mer information
    kommer senare)
  • möjlighet att digitalisera huvudmannens akt
  • stöd för processbaserat arbetssätt för handläggare
  • effektivisering av administration

Bytet av systemet är ett omfattande arbete och kommer påverka verksamheten under en tid
framöver. Vi hoppas att du har förståelse och överseende med detta.

Minskade telefontider vecka 47

Under vecka 47 installeras det nya systemet och innebär att telefontiden under tisdag 23/11 och
torsdag 24/11 är inställda på grund av utbildning. Behöver du komma i kontakt med verksamheten
kan du skicka e-post till overformyndaren@vetlanda.se så återkopplar vi så snart vi har möjlighet.

Längre handläggningstider

Ett nytt IT-system tar tid att lära sig och därför kommer handläggningstiderna vara längre under en
övergångsperiod.

Nya brevmallar

Breven från överförmyndarverksamheten kommer att få ett något förändrat utseende och innehåll i
och med vårt nya system.

För dig som är förvaltare

Omprövning av behov av förvaltarskap ska enligt lag göras en gång per år. Under veckan kommer
brev att skickas ut till dig som är förvaltare med en blankett för redogörelse som du ska fylla i och
återsända till överförmyndarverksamheten senast 10 december