Ny e-tjänst ­för anmälan om behov av god man

Publicerad:

Höglandets överförmyndarverksamhet lanserar ny e-tjänst för anmälan om behov av god man eller förvaltare.

Om en person, som är i behov av hjälp, inte själv kan "ansöka" om god man eller förvaltare kan en "anmälan om behov" göras av annan utomstående person. Anmälan om behov kan göras av till exempel biståndshandläggare, socialsekreterare, läkare eller annan tjänsteperson, kusin, vän, granne eller annan medmänniska. Anmälan kan göras via vår nya e-tjänst.